บริษัท ณสิริ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด Nasiriproperty

บริษัท ณสิริ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด Nasiriproperty

บริษัท ณสิริ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ก่อตั้งขึ้นโดยมีจุดเริ่มต้นจากทีมงานรับบริหารงานการตลาดและงานขาย ทีมงานได้รับโอกาสจากโครงการต่างๆ ที่ไว้วางใจใช้บริการของเรา เราใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์มากกว่า 10 ปี และความมุ่งมั่นตั้งใจโดยใช้บุคลากรที่มีความชำนาญ ประสบการณ์ตรง เข้าทำงานหน้างานจริง

ในแต่ละปี เราจะรับบริหารงานเพียง 2-3 โครงการ เพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ ปัจจุบันจึงได้มีการพัฒนาจากทีมงาน กลายเป็นการก่อตั้ง บริษัท ณสิริ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด วัตถุประสงค์เพื่อให้บริการด้านการบริหารงานการตลาดและงานขายบ้านและที่ดิน เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น ในปัจจุบันที่มีการเจริญเติบโต และมีการแข่งขันกันสูงในธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

มั่นใจได้ภายใต้การบริหารงานของ บริษัท ณสิริ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เราคือมืออาชีพที่สามารถช่วยท่านดูแลงานบริหารงานการตลาดและงานขาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เว็บไซต์ : http://nasiriproperty.com/
Scroll to Top