รับติดตั้งอุปกรณ์ งานด้านวิศวกรรมโยธา สิ่งแว้ดล้อม

รับติดตั้งอุปกรณ์ งานด้านวิศวกรรมโยธา สิ่งแว้ดล้อม

บริษัท เอเชีย จีโอเทคนิคัล อินสตรูเมนท์ จำกัด (Asia Geotechnical Instrument Co,.LTD) เป็นบริษัทประกอบกิจการนำเข้า จำหน่าย ติดตั้งอุปกรณ์และเครื่องมือตรวจวัด สำหรับงานด้านวิศวกรรมโยธาและสิ่งแว้ดล้อม.. นอกจากนี้ บริษัท เอเชีย จีโอเทคนิคัล อินสตรูเมนท์ จำกัด ยังให้บริการงานตรวจวัด และให้คำปรึกษาออกแบบเกี่ยวกับการติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ งานด้านพฤติกรรมเขื่อน ตรวจวัดการสั่นสะเทือน และสถานีวัดอากาศ

เว็บไซต์ : http://www.agiinstrument.co.th/
Scroll to Top