พิตบูลโซน เว็บไซต์ให้ความรู้ สุนัขอเมริกันพิตบูลเทอร์เรีย PitbullZone

พิตบูลโซน เว็บไซต์ให้ความรู้ สุนัขอเมริกันพิตบูลเทอร์เรีย PitbullZone

เว็บแห่งนี้จะเป็นเว็บสำหรับการค้นคว้าหาความรู้ เพื่อความเข้าใจอย่างถูกต้องในคุณสมบัติ พิเศษ เฉพาะตัวประจำสายพันธ์ ของสุนัขอเมริกัน พิตบูล เทอร์เรีย ซึ่งเป็นเจตนารมณ์ในการจัดทำมาตั้งแต่ต้น ตามคำขวัญที่ว่า เรามารวมกันเพราะเราชอบในสิ่งเดียวกัน อเมริกันพิตบูล และสิ่งที่เราใช้เป็นแนวทางและปฏิบัติตามมาโดยตลอดและถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของเว็บแห่งนี้ก็คือ เราจะเลี้ยงด้วยความรัก รับผิดชอบ และไม่สร้างปัญหาแก่สังคม

เว็บไซต์ : http://pitbullzone.com/demo/
Scroll to Top